Documente necesare pentru dosarul Prima Casă.

Dacă te-ai hotărât să îți cumperi o locuință prin programul Prima Casă, atunci trebuie să ne înarmezi cu timp și ceva nervi în plus. Este normal pentru că vorbim despre o operațiune destul de complexă, iar băncile trebuie să se asigure 100% că nu oferă credit cui nu merită. Ca să meargă totul cât mai repede pentru tine, ar fi indicat să știi de la bun început la ce să te aștepti și care sunt cerințele băncilor. Așadar, am făcut o listă cu documentele pe care majoritatea băncilor le solicită pentru dosarul Prima Casă.

Ce documente sunt necesare pentru dosarul aplicantului la programul Prima Casă?

1. Adeverință de salariu pentru solicitant şi coplătitori (dacă este cazul).

– formular tip se completează la departamentul Resurse Umane al instituției unde ești angajat. (dacă ești angajat la mai multe firme sau primești salariul prin firme diferite, trebuie să atașezi la dosar câte o adeverință pentru fiecare).

! Atenție – acest formular nu este valabil decât 45 de zile.

2. Documente care atestă alte venituri ale solicitantului 3. Declarație de acord pentru coplătitor (coplătitori) sau un formular tip, în funcţie de bancă. 4. Cărțile de identitate ale solicitantului, soțului sau soției (dacă este cazul) și coplătitorilor (dacă este cazul) în original și copie. 5. Certificatul de căsătorie în original și copie sau hotărârea de divorț/certificatul de deces, în funcție de situația solicitantului. 6. Grafice de rambursare de la celelalte credite, copii ale contractelor de credit pentru carduri de creditlinii de credit sau alte tipuri de carduri, atât în cazul solicitantului cât şi pentru coplătitor, dacă aceste produse sunt oferite de alte bănci, alta decât cea de la care soliciţi împrumutul pentru programul Prima Casă. 7. Copia cărţii de muncă sau a contractului individual de muncă, cu toate actele adiţionale. 8. Talon de pensie, în original sau copie, precum şi decizia de pensionare, tot în original sau copie (dacă este cazul). 9. Fişa fiscală aferentă anului precedent, în original şi copie. 10. Unele bănci solicită şi o factură de utilităţi. Nefiind proprietar al unui imobil, aceasta nu este obligatorie la majoritatea instituţiilor.

1. Copie după actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării. 2. Cadastruintabulareextras informativ de carte funciară, plus istoricul dezvoltatorului (dacă locuinţa este nouă). 3. Declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului că imobilul nu face obiectul unui litigiu şi nu este revendicat.

 

Raportul de evaluare al imobilului. În funcţie de bancă, evaluatorul poate fi unul independent şi agreat de respectiva instituţie sau lucrează exclusiv pentru acea instituţie. Alegerea evaluatorului rămâne la latitudinea solicitantului.Onorariul acestuia poate ajunge la 500 leiGradul de finanţare în cazul programului Prima Casă nu depăşeşte 95% din valoarea stabilită în urma evaluării.

1. Antecontractul (precontractul) de vânzare-cumpărare a imobilului, autentificat la notar. 2. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, autentificată la notar, potrivit căreia la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 60/ 2009 (04.06.2009) nu deţinea în proprietate (individual sau în comun) o locuinţă şi nici nu are în derulare un credit ipotecar.

Sursă: Money.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *